Hembygdens Vänner i nordvästra Pernå r.f.

 

1898 Föreningen grundades 5 juni 1898 (Valter B Meinander). 

 

De tjugo första åren samlades man sommartid på bergen i Gammelby, uppe på Grindbackaberget, på Korpberget i Erlandsböle och på Telegraf- eller Vargberget i Bergby (vid slänggungan).

 

1899 Föreningens egna handskrivna tidning “Framåt” utkommer 5 februari. Den utkom 

sporadiskt i över 20 år.

 

1903 Skriften “Under ungdomens tak” utgavs för att fira den 5-åriga föreningen

 

1905 Föreningen upprätthöll småskola i Bergby i tre terminer (betalade även lärarens lön)

Månadsmöten och fester hölls i den hyrda karaktärsbyggnaden på Bergby gård.

 

1907 Från detta år samlades man på Pellas.

 

1909 Från år 1909 samlades man på gården Sals på Rusthållarbacken.

 

1911 Tävling i rotfruktsodling och trädgårdsskötsel bland medlemmarna utlystes

 

1918 20-årsjubileum kunde inte ordnas p.g.a. att förhållandet i landet inte tillät jubileer

 

1920 Dansgolv med takförsedd scen byggdes på berget vid vägen ner till dåtida 

småskolan

 

1924 Läsecirkel bildades, träffades sporadiskt

 

1925 Tanken om att bygga ett eget föreningshus föds

 

1932 Byahemmet byggdes med hjälp av talkoarbete, invigdes 11 september

 

Byahemmets första yttertak var pärttak. Den första brädfodringen som var stående 

anlades när huset var några år gammalt. Då planterades även granhäcken och björkarna. Dåtida bestämmelser krävde att ett föreningshus skulle ha en butka.

 

1930 -talet eller 1940-talet. Yttertaket av pärtor började brinna vid förberedelserna för en dans och släcktes innan större skada hann ske.

 

1938 Föreningens 40-årsfest (årets stora händelse)

 

1939 Vinterkriget, föreningens verksamhet låg nere

 

1940 Vinterkriget, marmortavla med stupade föreningsmedlemmars namn uppsattes

 

1941 Fortsättningskriget, Byahemmet uthyrt av försvarsmakten 3,5 veckor

 

1942 Fortsättningskriget, föreningens verksamhet låg nere

 

1943 Fortsättningskriget, sporadisk verksamhet t.ex. allsång och för intäkterna sändes 

paket till byns män vid fronten varje jul

 

1944 Fortsättningskriget

 

1948 Föreningens 50-årsjubileum.

 

1949 Sportplanen köptes

 

1950 Minnestavla för stupade föreningsmedlemmar i fortsättningskriget uppsattes. 

Att det dröjde så länge med den senare tavlan berodde på att man hade svårt att få 

tag på likadan marmor som till den första tavlan.

 

1966 Huset fick plåttak

 

1970 Den oljeeldade varmluftsanläggningen installation inleddes

 

1971 Byahemmet fick sin oljeeldade varmluftsanläggning och gjutgärnsugnen avlägsnades

 

1984 Innetoaletter installerades

 

1987 Reparation av fundament och bärande konstruktioner, förnyandet av salsgolvet

 

1992 Byahemmet målades och husets 60-årsjubileum firades (10.10)

 

1993 Byahemmet fick nytt ventilationssystem (luftkonditionering i festsalen och köket). En 

spiskåpa monterades över spisen i köket.

 

1996 Köket renoverades (köksinredning, begagnad diskmaskin, golvet och taket 

förnyades, målningsarbeten)

 

1997 Ny ytterdörr vid köksingången skaffades

 

1998 Föreningens 100-årsjubileum

 

…..

 

2001 Ny oljepanna installeras (21.6).

 

…..

 

2018 Föreningens 120-årsjubileum

 

2019 Nytt litet kylskåp och mikro skaffades.

 

2020 Coronapandemi, föreningens verksamhet låg nere. Möten ordnades digitalt. 

Konditionsgranskning av byggnaden. Arkitekt anlitades för att göra upp byggnadsplaner och -ritningar.

 

2021 Coronapandemi, föreningens verksamhet låg nere. Möten ordnades digitalt. Plåttaket förnyades.

 

2022 Ny dränering samt dagvattenrör installerades. 

 

2022 Byahemmet 90 år


2023 Norra, östra och västra fasaden renoverades. Gammal målfärg skrapades bort,  fasaden målades och fönstren restaurerades. Tre luftvärmepumpar installerades, två i salen och en i bufféutrymmet.