Välkommen till Hembygdens Vänner i Nordvästra Pernå!

 

Föreningen har som mål att ordna ett mångsidigt program, kolla på sidan aktuellt, så vi hoppas att ni alla tar fram kalendern och skriver upp de olika evenemangen med det samma, så att ni inte missar något!

För att föreningsverksamheten ska löpa och vara rolig behövs det medlemmar. Styrelsen önskar alla välkomna, en förening behöver många medlemmar för att hållas aktiv och ordna olika evenemang!

Hjärtligt välkommen med på årets evenemang och om styrelsearbete intresserar så är du mer än behövd. Tveka heller inte att ta kontakt om du har nya idéer, önskemål eller frågor.

 

Så alla med, också du och hela din familj!

 

Hemsidan är uppdaterad 17.3.2024