Byahemmet

Byahemsvägen 16
07740 Gammelby

 

Hembygdens vänner i Nordvästra Pernå r.f.

 

K O N T A K T

Jeannette Ek-Gustafsson, tfn 050 336 5357

e-post: byahemmet.gammelby@gmail.com

Facebook: Byahemmet Gammelby

Instagram: byahemmetgammelby

 

S  T  Y  R  E  L  S  E  N    2  0  2  4

Jeannette Ek-Gustafsson, ordförande
Johannes Hagner viceordförande, husvärd
Christina Wahlström, sekreterare
Petra Nyqvist, kassör
Sofia Skogster, styrelsemedlem
Anders Hurmerinta, styrelsemedlem
Katarina Henriksson, ersättare