Byahemmet

Byahemsvägen 16
07740 Gammelby

 

Hembygdens vänner i Nordvästra Pernå r.f.

 

K O N T A K T

Jeannette Ek-Gustafsson, tfn 050 336 5357

e-post: byahemmet.gammelby@gmail.com

Facebook: Byahemmet Gammelby

 

S  T  Y  R  E  L  S  E  N    2  0  2  2

Jeannette Ek-Gustafsson, ordförande
Johannes Hagner viceordförande
Christina Wahlström sekreterare
Katarina Henriksson, kassör
Sofia Skogster, styrelsemedlem
Anders Hurmerinta, styrelsemedlem
Maria Janhonen, ersättare
Catharina Nordström, ersättare