V Ä R V N I N G  A V  M E D L E M M A R – A L L A  M E D


För att föreningsverksamheten ska löpa och vara rolig behövs det medlemmar. Styrelsen önskar alla välkomna, en förening behöver många medlemmar för att hållas aktiv och ordna olika evenemang! Så alla med, också du och hela din familj!

Medlemsavgift: vuxna 10€, barn (7-17 år) 5€.

Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto FI6540501050031516. Meddela födelseår och namn på alla familjemedlemmar, även för barnen under 7 år! De behövs för medlemsförteckningen.*

 

 

*Föreningen samlar in uppgifter om namn och födelseår av sinamedlemmar. Genom att betala medlemsavgiften och meddela dessa uppgifter, godkänner du att föreningen bevarar uppgifterna i sitt medlemsregister.