V Ä R V N I N G  A V  M E D L E M M A R – A L L A  M E D


För att föreningsverksamheten ska löpa och vara rolig behövs det medlemmar. Styrelsen önskar alla välkomna, en förening behöver många medlemmar för att hållas aktiv och ordna olika evenemang! Så alla med, också du och hela din familj!

Medlemsavgift: vuxna 10€, barn (7-16 år) 5€.